Incentiver


Lokale incentiver fra ENOVA for deg som kjøper ny elektrisk moped eller motorsykkel.


Elmotorsykkel (Gjelder registrerte KALK modeller og Ösa+)
Du får 11.000 kroner i støtte til lett elmotorsykkel. Les mer her.

Elmoped (Ösa Flex og Makka)
Du får 3.500 kroner i støtte når du skaffer deg en elmoped. Elmopeden er et utslippsvennlig alternativ for deg som ikke har behov for et kjøretøy med lang rekkevidde, og som kanskje vil vurdere et alternativ til bil nummer to for husholdningen. Les mer her.

Generelt
Kjøretøyet må være førstegangsregistrert i Kjøretøyregisteret etter 22. mars 2022. Det vil si at du ikke kan få støtte til kjøp av et brukt kjøretøy. Du må være registrert som eier av kjøretøyet i Kjøretøyregisteret for å få utbetalt støtte.

Hvis du trenger hjelp er du velkommen at ta kontakt med emma@ridecake.com

* Myndighetene tilbyr disse insentivprogrammene. Tilgjengeligheten er forskjellig og er utenfor CAKEs kontroll. Flere programmer har begrenset finansiering og/eller utløpsdatoer.